Знаете ли че?


За честоти от 300 МНz до 30 GHz, съгласно нашето законодателство, се нормира величината "плътност на мощност" (S, µW/cm2).
Приетата гранична стойност за тези честоти у нас, осигуряваща достатъчна защита на здравето на населението е 10 µW/cm2. Повечето Европейски страни са приели за гранични стойности препоръчаните от Международния комитет по защита от нейонизиращи лъчения - ICNIRP.

Мощността обозначава колко вата на квадратен метър или сантиметър енергия попада в човешкото тяло.

 

Препоръчваните норми от Международния комитет по защита от нейонизиращи лъчения - ICNIRP са многократно по-високи от пределно допустимите нива (ПДН) за население, регламентирани в законодателството на нашата страна.
Световната научна общественост, въз основа на изследванията, извършвани в последните 10 години счита, че при спазване на нормите на ICNIRP, не може да има вредни ефекти за здравето на населението. По данни на СЗО, населението в развитите страни в света се облъчва със стойности от 0.002% до 2% от граничните стойности, определени от европейските препоръки.
 

Сред изненадите, които ни поднася човешкото тяло, една от най-оригиналните със сигурност е способността му по естествен начин да поема електромагнитните вълни, дължащи се главно на биологичните ни функции.

 

През последните години все по-актуални стават изследванията за влиянието на радиовълните върху човешкия организъм. Причината за засиления интерес на учени и изследователи е в съвременния начин на живот. Хората все по-плътно са обградени от уреди и технически съоръжения, излъчващи електромагнитните вълни.

Биологичното действие на електромагнитните вълни се дължи на поглъщането им от тъканите. Ако искате да се чувствате във форма и да изглеждате по-млади и бодри, трябва да ограничите количеството на електромагнитните полета, които ви обкръжават по време на сън или на работното място.

Когато ние спим, оставаме на едно и също място в продължение на часове. Повишения интензитет на електромагнитните полета в спалнята ни нарушават естествената активност на клетките. А по време на нощния отдих тя е ключова, защото клетките са програмирани да се възстановяват и регенерират, което е жизненоважно за организма ни, за добрия ни външен вид и за нашето здраве.

В съвременния живот отвсякъде сме подложени на електромагнитни магнитни излъчвания. Нашият организъм обаче не е приспособен да се бори с подобни явления, ето защо и не можем да усетим бързото преминаване на електричеството през тялото ни.

Децата и бременните жени са особено податливи на действието на електромагнитните вълни.

Нека да обърнем внимание и на мобилните телефони. Вече не можем да се разделим от тях, купуваме ги на децата си, но нека те бъдат до нас, когато сме навън. Щом сме вкъщи, да ги държим по-далече от тялото си. Всичко, което се използва разумно, не вреди на организма ни, не влошава здравето ни, а само ни помага да се чувстваме по-щастливи.

Вълните с високи честоти влияят, като предизвикват топлинен ефект.

Там, където се поглъща енергията, температурата на тялото се вдига. А ако повишението е с над 1 градус, се счита, че е опасно за здравето, защото натоварва терморегулацията на организма.

Макар все още да не е доказано, че мобилните телефони са вредни, специалистът съветва по тях да се говори най-много по 20-30 минути на ден, да не се дават на деца, да не се допират до главата и да се ползва функцията "свободни ръце".

 

 

От 01.08.2016 фирма Ен Ти Консулт ЕООД не извършва измервания.


 

 

 

Рецепти                     EMF surveys